Sets Monitoratge imprescindible per a un gran concert 4 MONITORS WHARFEDALE PRO EVP-12 4 monitors pasius + etapa + cablejat. 110€/dia 2 MONITORS WHARFEDALE PRO EVP-12 2 monitors pasius + etapa + cablejat 60€/dia 2 SIDE FILL JBL jrx 115 2 side fills pasius + etapa + cablejat 80€/dia Equip de veus Yamaha EMX 312sc 2 tops + cablejat 300€/dia Equip de veus Yamaha EMX 212c 2 tops + cablejat 300€/dia XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX €/dia